Jaskinia Kryspinowska

Jaskinia Kryspinowska i związane z nią odsłonięcia skalne będące częściowo pozostałościami po nieczynnym kamieniołomie znajdują się w miejscowości Kryspinów, tuż przy drodze nr 780. Jadąc od strony Krakowa jaskinia znajduje się po prawej stronie, około 600 za obwodnicą Krakowa.

Odsłonięcia mają długość około 150m. Przy parkingu we wschodniej części stanowiska znajdują się skałki o wysokości około 10 metrów. Na szczyt prowadzi ścieżka rozpoczynająca się tuż przy parkingu. Sama jaskinia, odkryta podczas wydobycia wapienia w kamieniołomie znajduje się w zachodniej części stanowiska. Dojście do niej prowadzi wzdłuż ogrodzenia domów. Jej korytarze mają 255m długości, występują w niej jeziorka o głębokości nawet 2m. Pierwszy raz została opisana w 1920 roku.

Ciasne (co widać na zdjęciu) wejście do jaskini znajduje się na dnie leja, przy którym znajduje się kolejne wyższe odsłonięcie – pionowa ściana około 8 – metrowej wysokości.

Na skałkach wykształca się roślinność m.in z wilczomleczem sosenka Euphorbia cyparissias, bodziszkiem drobnym Geranium pusillum. W części szczytowej o dużym nasłonecznieniu oprócz wymienionych gatunków dużą rolę odgrywa żmijowiec zwyczajny Echium vulgare, rogownica polna Cerastium arvense i macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides. Ponad odsłonięciami w części szczytowej wykształca się bór z sosną zwyczajną Pinus syvestris. W domieszce występuje grab zwyczajny Carpinus betulus, wiąz szypułkowego Ulmus laevis, klon jawor Acer psudoplatanus, dębu szypułkowego Quercus robur oraz głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna.

The following two tabs change content below.

Kamil Szczepka

UWAGA: Zapraszam pod nowy adres: https://okiemprzyrodnika.wordpress.com/ Obecna strona nie jest aktualizowana!

Ostatnie wpisy Kamil Szczepka (zobacz wszystkie)

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.