Raport ekspertów o Rospudzie

Dobre wieści przyrodnicze. Ukazał się monitoring dotyczący terenów Doliny Rospudy i tamtejszego torfowiska. Dzięki staraniom organizacji ekologicznych udało się kilka lat temu uchronić ten obszar przed zniszczeniem przez planowaną budowę obwodnicy Augustowa.

Najnowszy, wykonany przez ekspertów monitoring wskazuje, że istniejące na ocalonym terenie torfowisko to jedno z najlepiej zachowanych tego typu obszarów na terenie środkowej i zachodniej Europy. Są na nim obecne liczne zagrożone gatunki objęte Dyrektywą Siedliskową UE. Ponadto eksperci wskazują torfowisko z Doliny Rospudy jako najlepiej zachowane duże siedlisko 7230 w Polsce (7230 – to górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk). Jako właściwe oceniono wszystkie wskaźniki – w tym gatunki charakterystyczne, dominujące a także stopień uwodnienia. Torfowisko nie zarasta, nie dochodzi na jego obszarze do zaniku gatunków.

Zatem interwencje organizacji ekologicznych uratowały i przyczyniły się do utrzymania w bardzo dobrym stanie ten cenny w skali Europy obszar.  Czyli jest dokładnie na odwrót niż twierdzi Jan Szyszko. Nic nowego.

Raport dostępny jest na stronie IOP PAN w Krakowie (dla ekspertów, po zalogowaniu).

.

The following two tabs change content below.

Kamil Szczepka

Biolog, geolog, ur. 1987. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Edukator przyrodniczy, wykonawca ekspertyz i inwentaryzacji przyrodniczych.

Ostatnie wpisy Kamil Szczepka (zobacz wszystkie)

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.