Ile mamy drzew?

Dziś krótki wpis z grupy ciekawostek. Jak to jest z liczbą drzew? Ile ich mamy?

W roku 2015 w „Nature” był artykuł w którym na podstawie badań oszacowane liczbę drzew na całym świecie na trzy biliony. Co ciekawe kilak alt wcześniej liczbę drzew na świcie szacowano na 8 razy mniej… Czyli według najnowszych badań na każdego z nas przypada około 420 drzew. Rocznie według tych samych badań wycina się na świecie około 15 mld drzew, na ich miejsce sadzi się tylko 5 mld.

Nigdzie nie mogę znaleźć informacji o tym ile drzew jest na terenie Polski. Znaleźć można tylko rozbieżne informacji na temat tego ile drzew sadzi się u nas rocznie. Liczby te oscylują w zależności do tego kto je podaje od 0,5 mld do 30 mld. Ta ostatnia liczba jest raczej na pewno z kosmosu, zwłaszcza, że na 5 mld szacuje się ilość drzew sadzoną na całym świecie… W internecie przewija się też informacja o tym, że wycina się u nas około 1 mld drzew rocznie.

Resort środowiska twierdzi, że wycina rocznie 1 mld drzew a sadzi 30 mld (wcześniej podawali 3 mld).

Liczby te w ogóle do siebie nie pasują. Świat wycina 15 mld a nieduża Polska aż 1 mld? Polska sadzi 30mld a cały świat z Polską włącznie 5 mld? Komuś pomyliły się chyba zera. Może chodziło o miliony, nie miliardy?

Wniosek jest jeden: albo dane o świecie są nadal sporo zaniżone albo dane o Polsce sporo zawyżone. Najprawdopodobniej i to i to. Liczbę drzew, zakresy sadzeń i wycinek pozostają więc pytaniem bez wiarygodnej odpowiedzi…

Mówi się, że dzięki Lex Szyszko wycięto prywatnie około 1,2 – 1,5mln drzew. Te szacunki są raczej wiarygodne.

Polnik – skała w polach

POLNIK – kolejny punkt na skałkowej mapie Małopolski.
Skały położone są w obrębie Doliny Kluczwody, wśród pół uprawnych i łąk w odległości około 200m od ulicy Leśnej pomiędzy miejscowościami Wierzchowie i Bębło (od położenia wśród pól wywodzi się najprawdopodobniej nazwa opisywanych skał). Do skał najłatwiej dojść od strony utwardzonej, nie pokrytej asfaltem ulicy Turystycznej. Znajdują się na terenie prywatnym, mają do 19m wysokości (ściana wschodnia – 19m, ściana północno – wschodnia – 16m).
Polnik otoczony jest zwartą warstwą drzew i krzewów o szerokości 10 – 15m. Wśród gatunków obecne są głównie: grab zwyczajny Carpinus betulus, leszczyna zwyczajna Coryllus avellana, buk zwyczajny Fagus sylvatica, dąb szypułkowy Quercus robur oraz bez czarny Sambucus nigra. Gatunki drzew i krzewów spotkamy również na szczycie skał oraz na podejściu na szczyt.
Pod samymi skałami a także pomiędzy drzewami w stosunkowo dużych ilościach występuje m. in. bluszcz pospolity Hedera helix, konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium a także kopytnik zwyczajny Asarum europaeum, bodziszek cuchnący Geranium robertianum oraz narecznica samcza Dryopteris filix-mas. U podnóża skał rośnie głównie glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus oraz pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.
Flora naskalna jest uboga ale ciekawa. Wśród roślin rosnących na ścianach skalnych szczególną uwagę zwraca zanokcica murowa Asplenium ruta-muraria oraz zanokcica skalna Asplenium trichomanes. Ponadto bodziszek kosmaty Geranium molle. Na skałkach w dolnej ich części, tam gdzie są paprocie można wyróżnić słabo wykształcone zbiorowisko Asplenietum trichomano – rutae – murariae należące do klasy Asplenietea rupestia. Zbiorowisko wykształca się na całej wschodniej i północno – wschodniej ścianie. Zbiorowisko Asplenietum trichomano – rutae – murariae jest siedliskiem Natura 2000 kod 8220 (Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis). Łączna powierzchnia siedliska to około 200m2, co stanowi około połowy powierzchni ścian skalnych „Polnika”.