Puszcza Niepołomicka

Wybraliśmy się na wycieczkę rowerową po Puszczy Niepołomickiej, 33km, miłe popołudnie.

Podkrakowska Puszcza Niepołomicka choć oficjalnie z nazwy jest „puszczą”, to do „puszczy” wiele jej brakuje. To pozostałość dawnych olbrzymich lasów. Obecnie główny kompleks ma nieco ponad 100km2. Najpierw Austriacy w XIX wieku wycieli stare drzewostany i na ich miejsce wprowadzili świerka, potem spustoszenia dokończyli Niemcy podczas wojny.

Dziś Puszcza Niepołomicka to teren spacerowy, rowerowy. Sieć leśnych dróg, szlaków, rowów melioracyjnych, mozaika młodników, zrębów i starszych drzewostanów. Głównym typem lasu jest bór mieszany wilgotny z przewagą sosny i świerka. Sześć rezerwatów przyrody oraz zamknięty ośrodek hodowli żubrów. Ten ostatni swoim zamknięciem pozostawia pewien niesmak. Na pewno dużo osób wybiera się do Puszczy Niepołomickiej właśnie celem zobaczenia żubrów. I tu czeka ich niemiła niespodzianka pod postacią kilkusetmetrowego betonowego ogrodzenia…

Tyniec – Kamieniołom „Bogucianka”

Kamieniołom „Bogucianka” w krakowskim Tyńcu. Położony na wzgórzu o tej samej nazwie (270m n.p.m.) pomiędzy ulicami Bogucianka i Juranda ze Spychowa. Nieczynne wyrobisko wapienia o wysokości ścian dochodzących do 12m wysokości i rozmiarach dna około 50x100m. Mamy tutaj głownie wapienie jurajskie, ale można w górnej części odsłonięć zobaczyć wapienie z okresu górnej kredy. To jedno z miejsc, które odwiedziłem w ramach jednej z prac inwentaryzacyjnych i dokonałem analizy flory oraz zagrożeń.

Na tym małym kawałku terenu obecne jest ponad 110 gatunków roślin w tym przede wszystkim te charakterystyczne dla muraw kserotermicznych (ściany kamieniołomu) oraz gatunki łąkowe. Na dnie liczne drzewa i krzewy, postępująca sukcesja (m. in. robinia akacjowa, jesion wyniosły, klon jawor). Istotna część roślinności to roślinność ruderalna. Ogólnie florę cechuje duża liczba gatunków synantropijnych.

Wśród gatunków można wymienić: goździka kartuzka (Dianthus carthusianorum), wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparisias), cieciorkę pstrą (Coronilla varia), biedzrzeńxa mniejszego (Pimpinella saxifraga), krwiściąga mniejszego (Sanguisorba minor), rozchodnika ostrego (Sedum acre), dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), rozedę żółtą (Roseda luta). Rośnie tutaj również dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acualis).

Tuż obok kamieniołomu zatrzymuje się miejski autobus 112.