Ekspertyzy przyrodnicze

Wykonuje ekspertyzy przyrodnicze (botaniczne) w oparciu o umowę o dzieło/umowę zlecenie. Są to wszelkiego typu inwentaryzacje pod drogi, zakłady, farmy wiatrowe. Ekspertyzy na zlecenie RDOŚ, urzędów gmin i starostw powiatowych. Moim atutem jest 7-letnie doświadczenie oraz niska cena. Posiadam wszelki niezbędny sprzęt: oprogramowanie, odbiornik GIS klasy Dakota, niezbędną literaturę, auto 4×4 . Jestem absolwentem studiów biologiczno-geologicznych w specjalności ochrona przyrody. Działam na terenie całego kraju.

Wykonywałem m.in.

 • Monitoring efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w roku 2011 i 2012
 • Mapę GIS roślinności oraz opis stanu flory Małopolskiego Przełomu Wisły
 • Monitoring siedliska Natura2000 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii (wspólnie z Magdalena Szczepka)
 • Monitoring siedliska Natura2000 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
 • Monitoring siedliska Natura2000 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (z roślinnością Scheuchzerio-Caricetea)
 • Monitoring siedliska Natura2000 Zmiennowilgotne łąki trzęslicowe (Molinion)
 • Ekspertyzę hydrologiczną siedlisk Natura 2000 Bory i lasy bagienne i brzozowo – sosnowe bagienne lasy borealne
 • Ekspertyzę hydrologiczną siedlisk Natura 2000 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
 • Inwentaryzację przyrodniczą Kamionka Piast w Opolu
 • Inwentaryzacje i ocenę stanu zieleni Krakowa (drzewa) na potrzeby Atlasu pokrycia i przewietrzania miasta (Projekt MONIT-AIR)
 • Inwentaryzację form skałkowych dla Zespołu Małopolskich Parków Krajobrazowych (53 wychodnie skał wapiennych), głównie z roślinnością klasy Asplenietea rupestia (wspólnie z Magdalena Szczepka).

Zapraszam do kontaktu: Kamil Szczepka -  kontakt.przyrodnik@gmail.com

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.