Niedrogie ekspertyzy przyrodnicze

Wykonuje ekspertyzy przyrodnicze (botaniczne) w oparciu o umowę o dzieło/umowę zlecenie. Są to wszelkiego typu inwentaryzacje pod drogi, zakłady, farmy wiatrowe. Ekspertyzy na zlecenie RDOŚ, urzędów gmin i starostw powiatowych. Moim atutem jest 6-letnie doświadczenie oraz niska cena. Posiadam wszelki niezbędny sprzęt. Jestem absolwentem studiów biologiczno-geologicznych w specjalności ochrona przyrody. Działam na terenie całego kraju.

Wykonywałem m.in.

  • Monitoring efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w roku 2011 i 2012
  • Mapę GIS roślinności oraz opis stanu flory Małopolskiego Przełomu Wisły
  • Monitoring siedliska Natura2000 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
  • Monitoring siedliska Natura2000 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
  • Monitoring siedliska Natura2000 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (z roślinnością Scheuchzerio-Caricetea)
  • Monitoring siedliska Natura2000 Zmiennowilgotne łąki trzęslicowe (Molinion)
  • Ekspertyzę hydrologiczną siedlisk Natura 2000 Bory i lasy bagienne i brzozowo – sosnowe bagienne lasy borealne
  • Ekspertyzę hydrologiczną siedlisk Natura 2000 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
  • Inwentaryzację przyrodniczą Kamionka Piast w Opolu

Zapraszam do kontaktu: Kamil Szczepka -  kontakt.przyrodnik@gmail.com

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.