O mnie

Kamil Szczepka. Z wykształcenia jestem biologiem (spec. ochrona przyrody) oraz geologiem,  związanym z IOP i IB PAN, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Pracuję jako edukator przyrodniczy oraz jako ekspert przy unijnych dotacjach rolno-środowiskowych,  inwentaryzacjach i ekspertyzach przyrodniczych, wykonywanych m. in. w ramach projektów finansowanych z funduszy norweskich, Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także gmin, urzędów i  Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.  Interesuje mnie szeroko pojęta botanika i ochrona przyrody.

Wykonywałem m.in.

  • Monitoring efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w roku 2011 i 2012
  • Mapę GIS roślinności oraz opis stanu flory Małopolskiego Przełomu Wisły
  • Monitoring siedliska Natura2000 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
  • Monitoring siedliska Natura2000 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
  • Monitoring siedliska Natura2000 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (z roślinnością Scheuchzerio-Caricetea)
  • Monitoring siedliska Natura2000 Zmiennowilgotne łąki trzęslicowe (Molinion)
  • Ekspertyzę hydrologiczną siedlisk Natura 2000 Bory i lasy bagienne i brzozowo – sosnowe bagienne lasy borealne
  • Ekspertyzę hydrologiczną siedlisk Natura 2000 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
  • Inwentaryzację przyrodniczą Kamionka Piast w Opolu
  • Analizę stanu krakowskich drzew na potrzeby „Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa”.

W latach 2009 – 2010 byłem prezesem Koła Przyrodników Studentów UJ – jednej z najstarszych organizacji studenckich w Polsce. Jako członek Koła w latach 2007 – 2012 brałem udział w 14 projektach badawczych finansowanych m.in. z budżetu Rady Kół Naukowych UJ oraz Funduszu im. Jana Kochanowskiego wspierającego studenckie projekty międzynarodowe – w tym wyprawę badawczą w rejon Środkowej Syberii (Bajkał – Buriacja) w roku 2009.

Jestem (wspólnie z żoną) uczestnikiem programów badających migracje ptaków – biorę udział głównie w pracach Akcji Bałtyckiej (punkt Bukowo k. Darłowa), GBPW KULING (Ujście Wisły).

Tak jak wspomniałem prowadzę zajęcia dla dzieci o tematyce związanej z ornitologią, botaniką i ochroną przyrody w Polsce (m. in. jako wykładowca w Uniwersytecie Dziecięcym, Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym oraz głównie w „JAKU”). Staram się zarażać dzieci pasją do poznawania przyrody.

Prywatnie lubię podróżować. Bliżej i dalej. Grunt to przeżyć życie w ciekawy sposób i jak najmniej siedzieć w jednym miejscu:-)

Jako entuzjasta „klasycznych” doktoratów z kartowania roślin w grudniu 2016 podjąłem decyzję o eksternistycznym dokończeniu mojego doktoratu realizowanego w Paśmie Policy.

IMGP7669